Na obsah stránky

Ludvík Salvátor - Domů

Arcivévoda Ludvík Salvátor Toskánský

Ludvík Salvátor

Tyto webové stránky byly vytvořeny za účelem stručně představit osobu v Čechách do nedávné doby neznámého cestovatele a přírodovědce, arcivévody Ludvíka Salvátora Toskánského, považovaného za nejvzdělanějšího člena habsburského dómu a přiblížit ji dnešku. Dobové fotografie, použité na webových stránkách, pocházejí z velké části z obsáhlého archivu z pozůstalosti mého otce Františka Hyky, staroboleslavského učitele, zabývajícího se regionální historií a je výsledkem jeho více než čtyřicetileté práce se shromažďováním pamětí, vzpomínek a fotografií od tehdy ještě žijících zaměstnanců brandýského panství nebo jejich potomků a studiem archivních materiálů v archivech v Praze, ve Vídni a na španělském ostrově Mallorka.Novinky na webu: • 25.12.2020
  •     V posledních letech vydal Národní archiv Praha tři publikace odborné archivářky PhDr. Evy Gregorovičové věnované historii toskánské linie habsburského rodu a jejich rodinného archivu. Publikace jsou završením více než dvacetiletého výzkumu autorky k této problematice.

   Archiv Ludvíka Salvátora
   Národní archiv, Praha 2017

   Inventář osobního archivu Ludvíka Salvátora (1861 - 1915), který tvoří součást toskánského rodinného archivu RAT (1765 - 1915), dochovaného v Národním archivu v Praze a souvisí s dalšími částmi osobního archivu Ludvíka Salvátora uloženými v Rakousku a na Mallorce, byl vyhotoven v češtině, němčině a španělštině. Autorkou publikace je PhDr. Eva Gregorovičová, kurátorka Rodinného archivu toskánských Habsburků.


   Ludvík Salvátor Toskánský
   Národní archiv, Praha 2018

   Sborník příspěvků z mezinárodní konference, konané 13. až 15. října 2017 v zámku v Brandýse nad Labem, bývalém Ludvíkově sídle v Čechách (1872 – 1915). V příspěvcích zahraničních (Rakousko, Itálie, Německo, Španělsko, Libye) a českých badatelů jsou prezentovány nové poznatky k této osobnosti dosažené na poli mezinárodního výzkumu.


   Ludvík Salvátor Toskánský (1847 – 1915) vědec a cestovatel
   Národní archiv, Praha 2020

   První česká biografie arcivévody Ludvíka Salvátora autorky PhDr. Evy Gregorovičové. Arcivévodův životopis je prvním pokusem, který komplexně postihuje rozsáhlé vědecké dílo, činnost a životní osudy Ludvíka Salvátora. Biografie se pokouší rovněž o reflexi přínosu Ludvíka Salvátora ke světovému kulturnímu, přírodovědeckému a historickému dědictví, jemuž byla v mezinárodní historiografii věnována jen okrajová pozornost, v české žádná. Publikace je vyústěním dlouholetého autorčina výzkumu. V první části je věnována pozornost dějinám toskánské sekundogenitury habsburského rodu, ve druhé části samotnému Ludvíku Salvátorovi.

   Podrobnosti k jednotlivým knihám najdete zde.

   Publikace je možné zakoupit v Národním archivu v Praze, nebo objednat na webových stránkách Národního archivu. • 27.9.2017
  •     V rámci Symposia 2017 proběhne ve dnech 13. – 15. října 2017 na brandýském zámku mezinárodní vědecká konference při příležitosti 170. výročí narození arcivévody Ludvíka Salvátora Toskánského:

   Ludvík Salvátor Toskánský (1847 – 1915)
   „Život a dílo vědce a cestovatele“

       Zde si můžete otevřít pozvánku včetně programu celé akce.


 • 30.1.2017
  •     V sekci „Družina a spolupracovníci“ najdete životní příběh Vratislava Výborného, sekretáře a blízkého přítele arcivévody Ludvíka Salvátora. • 6.10.2016
  •     Letošní, již čtrnáctý „Symposion arcivévody Ludvíka Salvátora“ proběhne v sobotu 15. října na brandýském zámku. Program připomene mimo jiné i 100. výročí úmrtí císaře Františka Josefa I. a jeho vztah k Ludvíku Salvátorovi v oblasti jeho výchovy a vzdělání.
       Zde si můžete otevřít pozvánku s programem. O průběhu symposia Vás budeme informovat. • 26.4.2016
  •     V Ostrově u Karlových Varů bude dne 21. května 2016 otevřena výstava „Toskánští Habsburkové“ , která potrvá až do 2.4.2017 .
   Pozvánku a pár vět úvodem můžete shlédnout zde.
      Rozhovor na kabelové televizi Ostrov s kurátorkou výstavy a pracovníky Národního archivu v Praze na téma: „Toskánští Habsburkové a ostrovské panství 1808 - 1918.“ můžete sledovat na odkazu: http://www.tv-ostrov.cz/rozhovor-na-tema-28-4-2016/ • 1.10.2015
  •     Při příležitosti 100. výročí úmrtí arcivévody Ludvíka Salvátora na zámku Brandýs, proběhne 10. října 2015 v kapli na brandýském zámku tradiční „Symposion Ludvíka Salvátora“ . V kolokviu přednášek vystoupí několik domácích i zahraničních historiků.
   Pozvánku s programem můžete vidět zde.


 • 7.4.2015
  •     Do hlavního menu webových stránek byla přidána nová rubrika „Družina a spolupracovníci“ , ve které budou publikovány životní příběhy členů arcivévodovy družiny a početného množství jeho spolupracovníků v jeho vědecké práci.
       Jako první publikujeme upravenou přednášku vídeňského historika Dr. Reinera Huberta o svém dědovi malíři Erwinu Hubertovi, přednesenou na „Symposion arcivévody Ludvíka Salvátora“ v roce 2014 v Brandýse nad Labem. .


 • 12.10.2014
  •     Každoroční , již dvanácté „Symposion arcivévody Ludvíka Salvátora“ proběhne v sobotu 18. 10. 2014 v sálech brandýského zámku. Zde si můžete prohlédnout pozvánku s programem akce v elektronické podobě. O jeho průběhu Vás budeme informovat.Copyright © 2005 - 2011 Hykam@seznam.cz , všechna práva vyhrazena mapa webu©