Na obsah stránky

Ludvík Salvátor > Publikace - Bibliografie - sada 2

Bibliografie L. Salvátora - sada 2

Sada 1             Sada 2             Sada 3             Sada 4


Hobarttown
[Hlavní město Tasmánie]


Vydáno:
1886 - Heinrich Mercy, Praha
285 stran, 23 dřevorytů, 1 mapa
Popis:
Během svého pobytu v Austrálii při návštěvě Světové výstavy v Melbourne navštívil Ludvík Salvátor také jižní australský ostrov Tasmánie a jeho hlavní město Hobarttown.
Za pouhé dva týdny vytvořil toto pozoruhodné dílo.
Lose Blätter aus Abazia
[Listy z Abázie]


Vydáno:
1886 - Eduard Hölzel, Vídeň
91 stran. 32 ilustrací
Popis:
Osobní myšlenky a úvahy při pobytu v nejoblíbenějším přímořském letovisku v rakousko-uherské monarchii Abázii (dnes Opatia).
V roce 1887 vydáno ve francouzštině (Feuilles volantes d´Abazia).
Paxos und Antipaxos im Jonischen Meer
[Paxos a Antipaxos v Jónském moři]


Vydáno:
1. vydání 1887, dotisk 1889 - Leo Woerl, ve Würzburgu a ve Vídni
480 stran, 219 ilustrací
Popis:
Komplexní monografie malých ostrovů Paxos a Antipaxos jižně od Korfu v Jónském moři.
Helgoland, eine Reiseskizze
[Helgoland, cestovní zápisník]


Vydáno:
1890 a 1901 (2. vydání) - Leo Woerl, Leipzig
Popis:
Popis dojmů během cesty na malý, dnes německý ostrůvek Helgoland v severním moři, který v mládí navštívil.
Eine Yachtreise an den Küsten von Tripolitanien und Tunesien
[Výlet lodí podél pobřeží Tripolska a Tunisu]


Vydáno:
1890 - Leo Woerl, Leipzig
383 stran, 65 dřevorytů
Popis:
Populární vydání knihy „Yachtreise in die Syrten“ vydané již v roce1874.
Popisuje cestovatelské zážitky a dojmy z jedné z prvních cest podél severního pobřeží Afriky.
Die insel Menorca
[Ostrov Menorca]


Vydáno:
1891
Popis:
Die Liparischen Inseln
[Liparské ostrovy]


Vydáno:
1893 do 1896 - Heinrich Mercy, Praha
Popis:
Druhé z nejvýznamnějších děl po „Die Balearen“ Liparské souostroví v Tyrhenském moři nad Sicílií, tvořené ostrovy: Lipari, Salina, Vulcano, Filicuri, Alicuri, Stromboli, Panaria a nejmenší Basiluzzo. Každému z jmenovaných ostrovů je věnován jeden díl.
Knihu napsal L.S. na Mallorce 1894. Celé dílo má osm svazků.
Dvanáct kapitol knihy se týká klimatu, fyzikálních poměrů, lidnatosti, zemědělství, hedvábnictví,včelařství, chovu dobytka, lovu,rybolovu, lodní dopravě, stavbě lodí, hornictví, průmyslu, obchodu, dopravě, pohostinství, poštovnictví a telegrafu.
Obrázky jsou kresleny stenografickou tužkou nebo perem, všeobecně od autora L.Salvátora. Typy obyvatel všech ostrovů od Vojtěcha Bartoňka, na dřevo přeneseny Bedřichem Havránkem. Všechno pod vedením prvních pražských dřevorytců Jana Jasse, Václava Máry a Jana Šimáně.
Plány: Přehledná mapa Liparských ostrovů.(přehledná mapa souostroví z italských mapových snímků). Plán města Lipari. (podle ing.Stefano Cardia z Milazzo r.1894 provedl ústav E. Hölzel ve Vídni.
 
Schiffbruch oder ein Sommernachtstraum
[Vrak lodi aneb Sen noci svatojánské]


Vydáno:
1894 - Heinrich Mercy, Praha
27 stran, 2 ilustrace
Popis:
Popis ztroskotání Salvátorovy jachty NIXE I. v létě 1893 u pobřeží Alžírska.
Spanien in Wort und Bild
[Španělsko slovem i obrazem]


Vydáno:
1894 - Leo Woerl, Würzburg
Tisk:
: Fischer & Wittig, Leipzig
606 stran, 157 ilustrací a dřevořezeb, 1 barevná mapa Španělska
Popis:
Vydání turistického průvodce po Španělsku v rámci série „ Die Welt in Wort und Bild“ (Svět ve slovech a obrazech).
Část věnovanou Baleárským ostrovům napsal sám Ludvík Salvátor, který také přispěl mnoha ilustracemi, jež čerpal ze své práce o Baleárských ostrovech. Tyto ilustrace jsou nekrásnější v této knize.
Columbretes
[Columbrete]


Vydáno:
1895 - Heinrich Mercy, Praha
177 stran, 31 ilustrací, 3 mapy
Popis:
Popis skalních ostrovů Columbrete ležících u východního pobřeží Španělska, vzdálených asi 60 km od pobřeží proti městu Castellon de la Plana (mezi Valencií a Barcelonou).
Perokresby Ludvíka Salvátora vytištěny autotypií.
 
Märchen aus Mallorca. Gesammelt von Erzherzog Ludwig Salvator
[Pohádky z Mallorky]


Vydáno:
1896 - Leo Woerl, Leipzig
271 stran
Popis:
Kolekce 54 mallorkánských pohádek, které pro Ludvíka Salvátora shromáždil a v mallorskánském dialektu zapsal spisovatel Don Antonio Pena.
Benzert
[Bizerta]


Vydáno:
1897 - Heinrich Mercy, Praha
70 stran, 35 kreseb, 1 mapa
Popis:
Popis tuniského přístavního města Bizerta .
Na základě doporučení Ludvíka Salvátora zde byl vybudován nejvýznamnější přístav severní Afriky.
 
Die Balearen. Geschildert in Wort und Bild. Gekürzte Fassung in zwei Bänden
[Baleárské ostrovy popsané slovem i obrazem - Zkrácená verze ve dvou svazcích]


Vydáno:
1897 - Leo Woerl, Würzburgu a Lipsko
2 svazky, 960 stran, 600 ilustrací.
Popis:
Zkrácená verze původně sedmidílného díla „Die Baleáren“ určené pro širší veřejnost.
Sada 1             Sada 2             Sada 3             Sada 4
Copyright © 2005 - 2011 Hykam@seznam.cz , všechna práva vyhrazena mapa webu